Skip to content

Nyt medlem

Vi fra Ejby Bylaug håber du/I falder lige så godt til som vi andre, og at oplevelsen af kun at møde flinke, rare og hjælpsomme borgere i Ejby og omegn ingen ende vil tage.

For et årligt kontingent på kun 100 kr pr. Husstand kan du/I være med til, at støtte det fortsatte frivillige arbejde til gavn for samværet i byen. Ligesom medlemskabet giver rabat ved diverse arrangementer.

I Ejby er der traditionen tro, en masse arrangementer såsom fastelavn,

Sct. hans, juletræsfest, fællesspisning, sommerfest og flagallé gennem byen plus det løse, som der arbejdes på i kulisserne i Bylauget såvel som i kulturgruppen.

Vi håber det har givet dig/jer lyst til, at støtte Bylauget og benytter vores tilbud om medlemskab ved indbetaling af årligt kontingent på kun 100 kr pr. Husstand.

 

Indbetaling kan ske til mobilepay 242424 eller på bank kontonummer 9570 – 0013414327

Påfør Navn, adresse og email på indbetalingen så vi kan få dig registreret korrekt.

mobilepay2022