Skip to content
PeterQ

Foredrag med Peter Qvortrup Geisling

Ejby Bylaug - Kulturgruppen
Peter Qvortrup Geisling
Ejby og Omegns Forsamlingshus, 4070 Kirke Hyllinge

TV LÆGEN – GIV DIT LIV ET SERVICERFTERSYN

Peter Qvortrup Geisling

Ejby og Omegns Forsamlingshus

Tirsdag 14 Marts Kl. 19 oo.

Pris 180 kr. pr. person, for medlemmer af Ejby Bylaug, 225 kr. for ikke medlemmer.

Tilmelding på Mobil pay 242424.

Skriv: ” TVLÆGEN ” samt dit navn.

Yderligere information ring 51 25 13 78.

Kulturgruppen.