Skip to content
Generalforsamling

Generalforsamling 2022

Ejby Bylaug
Ejby og Omegns Forsamlingshus

Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens love.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 7. marts 2023, pr. brev eller ved mail til oldermand@ejbybylaug.com

Kl. 18.00 Velkomst og spisning – se tilmelding nederst
Kl. 19.00 Generalforsamlingen starter Dagsorden

1. Valg af dirigent (må ikke være et medlem af bestyrelsen)
2. Oldermandens beretning
3. Regnskab til godkendelse
4. Budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse
5. Indkomne forslag til godkendelse
6. Valg til bestyrelsen:
Bylauget består af 7 personer. Der vælges 4 personer i lige år og 3 personer i ulige år.
På valg 2022 er:
På valg 2022 er:
På valg 2022 er:
På valg 2022 er:
Herudover skal vælges 2 suppleanter for 1. år.

Revisorer – skal vælges 1 ulige år for 2 år:
På valg er:
Herudover skal vælges 1 revisorsuppleant for 1 år
På valg er:

7. Eventuelt

Angående spisning – serveres der smørrebrød af kr. 25 pr. stk.
Hvis du ønsker at deltage i spisningen forud for generalforsamlingen, skal tilmelding og bestilling ske senest den 18. marts 2023.
Send din bestilling og betaling på MobilePay 242424

Skriv antal stk. og antal personer, så vi får dækket til alle.
Har du ikke MobilePay, så er du velkommen til at foretage tilmelding på 30381097 eller mail oldermand@ejbybylaug.com

Vi glæder os til at se rigtig mange.