Skip to content
Generalforsamling

Generalforsamling 2025

Ejby Bylaug
Ejby og Omegns Forsamlingshus

Ejby Bylaug fremsender hermed dagsorden til generalforsamling og regnskab forefindes på vores hjemmeside. Klik her

Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens love.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 4. marts 2024, pr. brev eller ved mail til oldermand@ejbybylaug.com

Kl. 18.00 Velkomst og spisning – se tilmelding nederst
Kl. 19.00 Generalforsamlingen starter

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent (må ikke være et medlem af bestyrelsen)
2. Oldermandens beretning
3. Regnskab til godkendelse
4. Budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse
5. Indkomne forslag til godkendelse
6. Valg til bestyrelsen: Bylauget består af 7 personer. Der vælges 4 personer i lige år og 3 personer i ulige år.

På valg 2024 er: Birgit Nielsen – ønsker genvalg
På valg 2024 er: Annette Kristensen – ønsker genvalg
På valg 2024 er: Jannik Schrøder – ønsker genvalg
På valg 2024 er: Asger Lundegård – ønsker ikke genvalg

Herudover skal vælges 2 suppleanter for 1. år.

Annie Kamstrup – ønsker genvalg.
Alice Hansen – ønsker genvalg.

Revisorer – skal vælges en i ulige år for 2 år:

På valg er: Erik Hestbæk – ønsker genvalg

Herudover skal vælges 1 revisorsuppleant for 1 år:

På valg er: Ulrik Hansen – ønsker genvalg.

7. Eventuelt

Angående spisning – serveres der smørrebrød af kr. 27 pr. stk.

Hvis du ønsker at deltage i spisningen forud for generalforsamlingen, skal tilmelding og bestilling ske senest den 18. marts 2024.
Send din bestilling og betaling på MobilePay 242424. Skriv antal stk. og antal personer, så vi får dækket til alle. Har du ikke MobilePay, så er du velkommen til at foretage tilmelding på 3038 1097 eller mail oldermand@ejbybylaug.com

 

Vi glæder os til at se jer

Hilsen

Ejby Bylaug