Skip to content
helleristninger

Opmaling af helleristninger i Ejby

ROMU
Bypladsen, Buen, 4070 Kirke Hyllinge

ROMU inviterer sammen med helleristningseksperterne Flemming Kaul fra Nationalmuseet og Gerhard Milstreu fra Tanums Hällristningsmuseum til fortidsmindedag i Ejby. Sten med skål- og håndtegn opmales.

I 2019 kunne det bekræftes, at vi for første gang i Danmark havde fundet en af bronzealderens helleristningssten med både skåltegn og håndtegn. Den sjældne sten står ved bypladsen i Ejby, hvor man – hvis man ser godt efter – kan spotte begge typer af tegn. Dem vil vi fremhæve.
Søndag d. 23. april vil bronzealderekspert Flemming Kaul fra Nationalmuseet forklare og udfolde bronzealderens helleristninger, så vi sammen bedre kan forstå og gætte på, hvad skåltegnene og håndtegnene betyder. Imens vil Gerhard Milstreu fra Tanums Hällristningsmuseum opmale stenen, så tegnene træder tydeligt frem. Milstreu har mange års erfaring i at se på forskellige typer af helleristninger og er ekspert i at markere ristningerne med lindoliemaling, så de bliver synlige.

Helleristninger er motiver hugget ind i overfladen. Skåltegn er fordybninger i stenen og håndtegn er udhugninger i stenen, som ligner en femfingret hånd. I alt er der fundet 18 håndtegnssten i Danmark, hvor de fleste er fundet omkring Roskilde Fjord. Den præcise betydning af tegnene kender vi ikke, men ved de udgravninger, hvor man har fundet andre håndtegn, tyder det på, at de har været af religiøs betydning. Fire af disse håndtegnssten kan opleves på Frederikssund Museum, Færgegården.
Fortidsmindeweekenden er et initiativ, som Slots- og Kulturstyrelsen introducerede i 2016, for at sætte fokus på vores fælles kulturarv. Formålet med denne dag er at øge kendskabet og interessen for danmarkshistorien. ROMU inviterer i år til en dag i Ejby, hvor vi maler fortiden frem.
Arrangementet foregår pladsen foran Buen 2 og 4. Læg mærke til, at der ikke er parkeringsmuligheder på selve stedet.

Tid, pris og sted
23. april kl. 11-13
Gratis
Bypladsen, Buen, 4070 Kirke Hyllinge